• Can Suyu

    Bir sessizlik ki insana kendi varlığını unutturmaya ant içmiş. Bir sessizlik ki tüm boyutlar arasından zamanı silmiş. Tek yanı eksik, köşeleri parçalı bir anda kalma...