içimdeki yolculuk

  • İçimdeki Yolculuk

    Kendini bildi bileli bir arayış içindeydi ‘’kim olduğu/bu dünyaya neden geldiği vs.’’ Zaman zaman günlük hayatın koşturmacası içinde geri planda kalsa da bu düşünceler hep...