• Sapyoseksüellik

    Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan sapien kökünden gelir. Tam olarak karşısındakinin zekâsından etkilenme durumudur.  “Ben onun beynini seviyorum.” Bu kişiler toplumsal kalıpların içinde olmayı,...